קלאסית עם מקראות.

.

.

לחגים ומועדים וימים טובים.