רדיו זמן השלום- עמוד עריכת תוכניות חודש עשתי עשר בשנת שבעים ושתים לקוממיות.

צריך לזכור שאברהם אהב את בנו ישמעאל, ובורא עולם ברך גם את ישמעאל בן אברהם.

seventieTWOeleven:

תוכנית לראש חודש העשתי עשר:

.

.