רדיו זמן השלום- מראשית ועד שנת שבעים ושלוש להגעת אבי לארץ היא שנת השישים ושבע לקוממיות העם היהודי בארץ ישראל – עמוד הנושא.

 

...........................רדיו זמן השלום"תפקידה של המוסיקה אינו רק ללוות את הסצינה או התמונה וליצור אווירה אפלה או שמחה, היא אמורה להקיש על קשרים עמוקים יותר. עליה להשתחרר מאוטומטיות." ארמנד עמר מתוך מאמר בהארץ.
.

 

ולדימיר

היחידה השלמה.

בחלק הראשון השמעתי בעיקר אומני עבר מארצות אלה.

בחלק השני השמעתי יצירה עכשווית של יוצרים מארצות אלה.

עמודי תוכניות.