רדיו זמן השלום- תוכניות חודש שישי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות שהפכה לעצמאות.

רדיו זמן השלום- תוכניות חודש שישי- שנת שבעים ושלוש לקוממיות שהפכה לעצמאות.

 

.