רדיו זמן השלום- תוכניות חודש שמיני בשנת שבעים ואחת.

תוכניות חודש שמיני:

 MIDDLE EAST WOMEN- MICHAL’S ANGHAMI MISTERY TOUR.

שיר השבוע- 17-HIKAYAT EL JDAD- PT-15-16:

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT-18 – UNITE AND EXPAND- היחידה השלמה.

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT19.

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT-20.

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT-21.

נגן חודש שמיני.
רדיו זמן השלום- שיר השבוע- 17-HIKAYAT EL JDAD- PT-15-16:

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT18.

רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT-19.

רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT-20.

רדיו זמן השלום-  HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT-21.

נגן חודש שמיני.
תראה,

צבי יחזקאלי, הוא מילחמיסט ולא ערביסט. ואת דיווחיו של צבי יחזקאלי מראים לך ב- FRONT וככה אתה רואה במאה אחוז פרומיל מהעולם הערבי.

אתה לא רואה את האויבים שלך כבני אדם. ומשכך יש לך נכות של מאה אחוז ביכולת להגיע לשלום עימם.

השלום עם מצרים שהחל כשלום בין עמים הוסב לשלום בין עשירים בעת שהעם המיצרי שרף דגלי ישראל, מובראק וסלאם עשו עסקים עם מימן ופרס . בסוף הרומן של מימן וסאלם , מימן עשה תספורת של כ-מליארד שקל בעקבות קריסת עסקיו עם סאלם לאחר האביב המצרי. מימן עשה את התספורת כשישנתם, שילדכם נלחמו בצוק איתן.

Eddie Skoller-Zambra.

אסור שהעם המצרי ישנא את ישראל בגלל מימן הפולני.

.