רדיו זמן השלום- שנת שלוש ושבעים להגעת אבי לארץ ישראל ושנת שישים ושמונה לקוממיות העם היהודי בארץ ישראל- ניגונים.

עמודי נושא ראשים בהן ניתן לראות את שמות השרים והנוגנים ודבר התוכניות: 

מנין השנים לפי שנת הקוממיות של העם היהודי בארץ ישראל.

.