תפילת שחרית.

תפילת שחרית חלק ראשון:
הקראת פרק התהלים-
ברקע Chopin- Spring waltz.
תפילת שחרית חלק שני:
הקראת פרק תהלים-
ברקע Stravinsky- Rite of spring.
תפילת שחרית חלק שלישי:
הקראת פרק תהלים-
ברקע Vivaldy- Four season- Spring.
תפילת שחרית חלק רביעי:
הקראת פרק תהלים-
ברקע Bethoven- Spring sonata.
תפילת שחרית- חלק חמישי:
הקראת פרק תהלים-
ברקע- Rachmaninof- Spring cantana opening
ו- Tchikovsky- Waltz of spring.
תפילת שחרית- חלק שישי:
הקראת פרק תהלים-
ברקע- Johann Strauss Jr-Voices Of Spring Waltz
תפילת שחרית חלק שביעי:
הקראת פרק תהלים-
ברקע -Shostakovich – Ballet Suite Spring Waltz.
.
אני טוענת שהיוצרים האלה הם יוצרים שבסופו של יום ספרו ונסכו את ספורותיהם במסכה שלא מרוחם וזאת הסיבה שהיצירה הקלאסית ההדורה הזו נכרתה מהעולם, הספורים לא הצליחו ליצור את היצירה הזו, לכם יצירת היוצרים האלה מנוגנת שוב ושוב על ידי וירטואוזים, שאומנותם הפכה להיות כמפעיל מכונות שעובדים על "שטאנצ".. כמו ההבדלה בין מפעיל מכונת ה- ROLL FORMER לבין הנפח.. ביצירת החומר בכור הברזל עוד ניתן להבין את הצורך ב- ROLL FORMER, לא כך ביצירת הרוח..

חיבור שבעת החלקים ליחידה אחת.
העריכה נעשתה על פי התאמת הניגונים ולא על פי הסדר של שבעת חלקי תפילת שחרית.
כך שהיחידה השלמה נהיתה לתוכנית של מוסיקה קלאסית ארופאית עם הקראת תהלים.
לרוצים להקשיב, אפשר להקשיב כך וגם כך..

עמודי נושא ראשים עם שמות השרים והנוגנים ודבר התוכניות: 

תוכניות רדיו זמן השלום לשנת שבעים ואחת- עמודי תוכניות.

.